Obec Bukovany u Příbrami
Bukovanyu Příbrami

Práce a sociální věci

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 376/1

128 00  Praha 2

tel.: 221 921 111

fax: 224 918 391

email: posta@mpsv.cz