Oznámení, Usnesení zastupitelstva, Vyhlášky a nařízení obce

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Vyvěšeno dne: 28. 8. 2021

Sejmuto dne:

Exekuční příkaz č.j. 197 EX 83572/10-47

Exekuční příkaz č.j. 197 EX 83572/10-47

Vyvěšeno: 7. 8. 2021

Sejmuto: